ประโยชน์ของสาหร่ายวากาเมะ

สาหร่ายวากาเมะมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการ เช่น
ช่วยเสริมการทำงานของต่อมไทรอยด์

สาหร่ายวากาเมะ 1 กรัมมีปริมาณไอโอดีนมากถึง 42 ไมโครกรัม ซึ่งคิดเป็น 28% ของปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน ไอโอดีนมีความสำคัญต่อต่อมไทรอยด์ในการผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ที่เป็นฮอร์โมนสำคัญสำหรับการเจริญเติบโต การเผาผลาญ การสังเคราะห์โปรตีน และการซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหาย หากร่างกายมีฮอร์โมนชนิดนี้ไม่เพียงพออาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะไฮโปไทรอยด์ (Hypothyroidism) ได้

นอกจากนี้ ไอโอดีนยังเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อการพัฒนาสมองและกระดูกของทารกในครรภ์รวมถึงเด็กแรกเกิดด้วย อย่างไรก็ตาม หากร่างกายได้รับไอโอดีนในปริมาณที่มากเกินไปก็อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของต่อมไทรอยด์ได้เช่นกัน จึงควรรับประทานอาหารที่มีไอโอดีนสูงในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในด้านอื่น ๆ
ช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจ

สาหร่ายวากาเมะอาจช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ ซึ่งหากความดันโลหิตและระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ก็อาจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ได้ด้วย

จากงานวิจัยในหนูที่ได้รับอาหารผสมผงสาหร่ายวากาเมะแบบแห้งเป็นเวลา 28 วัน พบว่ามีระดับคอเลสเตอรอลลดลง และยังมีงานวิจัยอีกหลายชิ้นพบว่าสาหร่ายวากาเมะมีแนวโน้มที่จะสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในหนูได้จริง แต่บางงานวิจัยยังเป็นเพียงการศึกษาขั้นต้น รวมถึงยังต้องการการศึกษาในคนเพิ่มเติมด้วย จึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทาน และควรรับประทานด้วยความระมัดระวัง
ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและลดภาวะดื้ออินซูลิน

สาหร่ายวากาเมะอาจช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและลดภาวะดื้ออินซูลินได้ จากงานวิจัยในหนูทดลองที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับสารโพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharides) ในสาหร่ายวากาเมะ พบว่าระดับน้ำตาลในเลือดและภาวะดื้อต่ออินซูลินลดลง สาหร่ายวากาเมะจึงอาจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวาน และอาจใช้เป็นวิธีการรักษาเสริมของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้

แต่งานวิจัยนี้ยังเป็นเพียงงานวิจัยในสัตว์ทดลองเท่านั้น จำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาในคนเพิ่มเติมเพื่อมายืนยันข้อเท็จจริงนี้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานสาหร่ายวากาเมะ และควรใช้วิธีการรักษาโรคเบาหวานที่ได้รับการยอมรับทางการแพทย์เป็นหลัก
ช่วยปรับปรุงการทำงานของลำไส้

ในสาหร่ายวากาเมะจะมีใยอาหารในปริมาณมาก รวมถึงมีสารจำพวกวุ้นหรือคาร์ราจีแนน (Carrageenan) ที่ทำหน้าที่เป็นพรีไบโอติก ซึ่งเป็นอาหารสำคัญของแบคทีเรียในลำไส้ด้วย โดยแบคทีเรียในลำไส้เหล่านี้จะช่วยให้ลำไส้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจช่วยลดอาการท้องผูกหรือท้องเสียได้ด้วย

นอกจากนี้ สาหร่ายวากาเมะยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพในด้านอื่น ๆ เช่น เป็นทางเลือกที่ดีของผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก เพราะในสาหร่ายวากาเมะมีปริมาณใยอาหารมาก ทำให้รู้สึกอิ่มเร็ว และยังมีแคลอรี่ต่ำด้วย รวมถึงงานวิจัยในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองพบว่าสาหร่ายวากาเมะอาจมีประสิทธิภาพในการช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดได้ด้วย แต่ยังต้องมีการศึกษาในคนอีกมากเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงนี้
ข้อควรรู้ก่อนรับประทานสาหร่ายวากาเมะ

โดยทั่วไปแล้ว สาหร่ายวากาเมะสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายหากรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม แต่หากรับประทานในปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ในบางคนได้ อีกทั้งยังมีข้อควรระวังอื่น ๆ ที่ควรทราบก่อนการรับประทานสาหร่ายวากาเมะ ดังนี้

เนื่องจากสาหร่ายวากาเมะเป็นสาหร่ายทะเล จึงอาจมีความเสี่ยงในการปนเปื้อนของโลหะหนัก ซึ่งหากรับประทานเข้าไปเป็นเวลานานก็อาจเกิดการสะสมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ จึงควรเลือกซื้อจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้
สาหร่ายวากาเมะมีปริมาณไอโอดีนสูง การรับประทานในปริมาณที่มากเกินไปสามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานของต่อมไทรอยด์ได้เช่นเดียวกับการได้รับไอโอดีนในปริมาณที่น้อยเกินไป ซึ่งอาการที่อาจเกิดขึ้นเมื่อได้รับไอโอดีนมากไปก็เช่น มีไข้ คลื่นไส้ ปวดท้อง และท้องเสีย
สาหร่ายวากาเมะบางยี่ห้ออาจมีโซเดียมในปริมาณมาก การเลือกรับประทานจึงควรเลือกยี่ห้อที่มีปริมาณโซเดียมต่ำเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
สาหร่ายวากาเมะอาจไม่เหมาะกับผู้ที่มีภาวะสุขภาพบางอย่างหรือกำลังรับประทานยาบางชนิดอยู่ เช่น ผู้ที่เป็นโรคไต ผู้ที่กำลังรับประทานยารักษาโรคไทรอยด์ หรือยาที่ออกฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือดอย่างยาวาฟาริน (Warfarin) จึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทาน

ถึงแม้ว่าสาหร่ายวากาเมะจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย แต่ก็อาจมีข้อจำกัดในการรับประทานสำหรับผู้ที่มีภาวะสุขภาพบางอย่างตามที่กล่าวไปข้างต้น ดังนั้นจึงควรศึกษาข้อควรระวังในการรับประทานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพตามมา

Credit: https://www.pobpad.com

Categories:

Tags:

Comments are closed